Grupperinger

Mest udbredt blandt

Hvis analysepopulationen er mindre end 100 personer vises resultatet ikke og markeres med *.

Følgende farvekoder er gældende:

  • Signifikant mindre end gennemsnittet i Region Nordjylland
  • Signifikant større end gennemsnittet i Region Nordjylland
  • Afviger ikke fra gennemsnittet i Region Nordjylland

Kommunale forekomster

Udvikling over tid